chi tiết dự án

Cải tạo thông gió nhà xưởng cũ (Nâng mái+Họng gió+Mái chớp)

Thông tin dự án

Dự án
Cải tạo thông gió nhà xưởng cũ (Nâng mái+Họng gió+Mái chớp)
Địa điểm Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Catalan
Quy mô 1730 m2 ; 59 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác




Dự án thực hiện qua các năm