chi tiết dự án

DỰ ÁN KHO CHỨA HÀNG W10

Thông tin dự án

Dự án
DỰ ÁN KHO CHỨA HÀNG W10
Địa điểm Lô CN02 - KCN Vân Trung, Bắc Giang
Chủ đầu tư Công ty TNHH Vinacell Technology
Quy mô 10000 m2 ; 1000 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm