chi tiết dự án

Khắc phục nhà xưởng thiệt hại sau bão số 1 Nhà máy may Smart Shirt Garments Manufacturing

Thông tin dự án

Dự án
Khắc phục nhà xưởng thiệt hại sau bão số 1 Nhà máy may Smart Shirt Garments Manufacturing
Địa điểm KCN Bảo Minh, Vụ Bản, Nam Định
Chủ đầu tư Công ty TNHH Smart Shirt Garments Manufacturing Bảo Minh
Quy mô 5000 m2 ;

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm