chi tiết dự án

NHÀ MÁY BUMJIN ELECTRONICS

Thông tin dự án

Dự án
NHÀ MÁY BUMJIN ELECTRONICS
Địa điểm KCN Đông Mai- thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
Chủ đầu tư Công ty BUMJIN ELECTRONICS
Quy mô 8400 m2 ; 800 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm