chi tiết dự án

Nhà máy gạch K24.L140

Thông tin dự án

Dự án
Nhà máy gạch K24.L140
Địa điểm Đông Triều - Quảng Ninh
Chủ đầu tư Công ty TNHH xây dựng Thanh Tuyền
Quy mô 3360 m2 ; 53.207 Tấn ; K = 24 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm