chi tiết dự án

Nhà N3+N4 - Nhà máy đồ chơi trẻ em JY Plastic Nam Định

Thông tin dự án

Dự án
Nhà N3+N4 - Nhà máy đồ chơi trẻ em JY Plastic Nam Định
Địa điểm KCN Hải Phương - Hải Phương - Hải Hậu - Nam Định
Chủ đầu tư Công ty TNHH JY Plastic
Quy mô 528 m2 ; 115 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm