chi tiết dự án

Nhà xưởng K13.L38.5T

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K13.L38.5T
Địa điểm Thị trấn Diêm Điền - Huyện Thái Thụy - TỈnh Thái Bình
Chủ đầu tư Công ty cổ phần sản xuất Xơ Polyester Thái Bình
Quy mô 494 m2 ; 247 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm