chi tiết dự án

Nhà xưởng K20.L50

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K20.L50
Địa điểm CN 6-02; 6-03 CCN Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH Lâm Sơn Hải
Quy mô 1000 m2 ; 24.143 Tấn ; K = 20 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm