chi tiết dự án

Nhà xưởng K20.L85.H15

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K20.L85.H15
Địa điểm Xã Minh Sơn - Huyện Bắc Mê - Tỉnh Bắc Giang
Chủ đầu tư Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật KVC
Quy mô 1700 m2 ; 116.887 Tấn ; K = 20 m ; H = 15 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm