chi tiết dự án

Nhà xưởng K30.L49.B7 + Nhà xưởng K49,5.L42.B7

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K30.L49.B7 + Nhà xưởng K49,5.L42.B7
Địa điểm Thôn An Lạc - Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
Chủ đầu tư Công ty TNHH Kính Việt Hưng
Quy mô 3549 m2 ; 91.878 Tấn ; K = 49.5 m ; H = 8 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm