chi tiết dự án

Nhà xưởng K40.3L47,9.B6.H7

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K40.3L47,9.B6.H7
Địa điểm 284 Bà Triệu - Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác 11
Quy mô 2.272 m2 ; 36.707 Tấn ; K = 40 m ; H = 7 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm