chi tiết dự án

Nhà xưởng K56.L182.H9,5.B7.Q3

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K56.L182.H9,5.B7.Q3
Địa điểm KCN Như Quỳnh - TT Như Quỳnh - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên
Chủ đầu tư Công ty TNHH kính Việt Hưng
Quy mô 10192 m2 ; 291.644 Tấn ; Q = 3 Tấn ; K = 56 m ; H = 9.5 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm