chi tiết dự án

Nhà xưởng K56.L64.H7,5.B8

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng K56.L64.H7,5.B8
Địa điểm KCN Quế Võ mở rộng - Xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Mỹ Á
Quy mô 3584 m2 ; 84.842 Tấn ; K = 56 m ; H = 7.5 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm