chi tiết dự án

Nhà xưởng sản xuất xưởng bình gas

Thông tin dự án

Dự án
Nhà xưởng sản xuất xưởng bình gas
Địa điểm Lô V.3 - V.4 - KCN Thuận Thành 3 - Xã Thanh Khương - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Đăng Anh
Quy mô 1353 m2 ; 26.644 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm