chi tiết dự án

Sản xuất, lắp dựng Vòm K18.L36

Thông tin dự án

Dự án
Sản xuất, lắp dựng Vòm K18.L36
Địa điểm Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
Chủ đầu tư Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kính Việt Hưng
Quy mô 15.591 Tấn ; K = 18 m

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm