chi tiết dự án

Xây dựng nhà xưởng mới

Thông tin dự án

Dự án
Xây dựng nhà xưởng mới
Địa điểm Khu 5 - Phường Phú Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư Công ty TNHH thương mại XNK Thịnh Đạt 888
Quy mô 1205 m2 ; 46.504 Tấn ; Q = 10 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm