chi tiết dự án

Xây dựng nhà xưởng mới

Thông tin dự án

Dự án
Xây dựng nhà xưởng mới
Địa điểm Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tâm Đức
Quy mô 1011 m2 ; 25.918 Tấn

Các dự án tiêu biểu khác
Dự án thực hiện qua các năm